Grasshopper Oynatıcı

GrasshopperPlayer komutu sayısal tasarımcılara eşsiz bir uygulama sunmak üzere geliştirildi. Tasarımcılar bu komutla Grasshopper dosyalarını doğrudan Rhino komut satırında çalıştırma ve eser sahibi olarak sayısal tasarım verilerini dağıtabilme imkanı bulacaklar.

Bu özellik bir seri yeni Grasshopper öğesini Rhino Komut Satırına girdi/çıktı özellikleri ile getirmenize imkan veriyor. Girdileri seçin, komutun başlaması için gereken tipleri ve çıktıları tanımlayın veya komut satırına yazdırın:

Bu bir avuç Grasshopper öğesi ile tasarım devrelerinizi Rhino komutlarına dönüştürerek “bina duvarı ör” gibi komutlar elde edebilirsiniz…

… ya da eğimli yığma duvarlar gibi daha karmaşık parametrik kurgular oluşturabilirsiniz…

Deneyin!

Rhino Komutu

Tagged : / / / /

Görüntüleme

Rhino’nun görüntüleme hattı, modern grafik donanımlarıyla uyumlu olması için sürekli güncellenmektedir. Rhino 7 ile bazı modeller Windows ve Mac işletim sistemlerinde kayda değer bir hızda gösterilecektir. Ek olarak, görüntüleme modlarında da çalışma esnasında sizi desteklemek üzere göz alıcı bir çok geliştirme yapıldı.

Genel Özellikler

Rhino’nun görüntüleme hattı oldukça hızlı olup GPU duyarlı bellek optimizasyonları gibi modern grafik donanımlarının özelliklerini kullanır. Bu sayede çok büyük modellerde bile GPU-tabanlı görüntüleme hataları daha az olur ve daha stabil, güzel ve akıcı kareler elde edilir.

Özellikler içerisinde çok hızlı 3D grafikler, sınırsız görünüm pencereleri, renkli çalışma görünümleri, perspektif çalışma görünümleri, isimlendirilmiş görünümler, askı görünümler, tam ekran görünüm, çizim sırası desteği, 2 noktalı perspektif, kesme düzlemler ve modelleri tam ölçüsünde görüntülemek için 1:1 ölçekli görüntüleme mevcuttur.

Rhino 7 ile Gelen Yenilikler

Rhino 7’nin Windows ve Mac işletim sistemlerinde bazı modeller kayda değer bir şekilde daha hızlı görüntülenecektir:

  • İç içe blok bulunduran dosyalar (sıklıkla SolidWorks®, STEP ve SketchUp® tarafından gelen dosyalar). Test modellerimiz kafes görünümü -wireframe- ve renkli görünüm -shaded- için 10 kat daha iyi performan göstermiştir.
  • Birçok detay barındıran Mizanpaj görünümleri. Mizanpaj görünümlerinde yer alan detaylar artık OpenGL® dokuları olarak tanımlanmaktadır. Bu dokular mizanpajda ekranı kaydırırken veya mizanpaj görünümünde modelleme yaparken görünür ve daha hızlı ekran kaydırma ve yakınlaştırma işlemleri yapılmasına imkan tanır.
  • Birçok yazı nesnesi barındıran dosyalar. Yazılar düzenlenme aşamasındayken çok daha hızlı görüntülenmektedir.

Görüntüleme üzerine yapılan geliştirmelerin devamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Tagged : / / / / / /

QuadRemesh

Görselleştirme – render alma – , animasyon, CFD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği), FEA (Sonlu Elemanlar Analizi) ve Tersine Mühendislik işlemleri için ideal temsil olan Quad Mesh geometrileri, SubD, Mesh, Katı Obje, veya Yüzeyleri kullanarak elde edebilirsiniz.

Deneyin!

Ayrıca

Rhino Komutları

Tagged : / / /

Rhino.Inside.Revit

Rhino Inside Revit, Rhino 3D ve Grasshopper’ın güçlü özelliklerini Autodesk Revit® ortamında çalıştıran müthiş bir yenilik.

Rhino.Inside Rhino yazılımının diğer 64-bit Windows uygulamaları içerisinde gömülü çalışmasını sağlayan yeni bir teknoloji. Rhino Inside Revit -Revit içinde Rhino- bu teknoloji temelinde çalışan ve Rhino ile Revit arasında eşi görülmemiş bir düzeyde entegrasyon sunan bir platformdur.

Teknik olarak konuşmak gerekirse, Rhino.Inside herhangi bir Revit eklentisi gibi, Revit’in belleğine Rhino ve eklentilerini (ör. Grasshopper) gömerek çalıştırmaktadır. Grasshopper, komut dosyasını kullandığı bir dizi yeni bileşen ile Revit etkileşimini sağlamakta ve her iki yazılımın APIsine (Application Programming Interfaces) erişim sunmaktadır.

Pratik yönüyle konuşmak gerekirse, Rhino.Inside.Revit bir dizi araçla Rhino’nun free-form modelleme yetenekleri ve BIM dünyasını birleştiren bir köprü olarak, Grasshopper’ın zengin ekosistemini Revit ortamına açıp tamamiyle yeni tasarım anlayışı ve imkanlar sunmaktadır.

Rhino.Inside.Revit – Web Sitesi

Deneyin!

Tagged : / / / / /

SubD

SubD düzenlenebilir ve oldukça hassas geometriler yaratmak, organik formları keşfetmek ve yeni tasarım dilleri geliştirmek isteyen tasarımcılar için yepyeni bir geometri geliştirme özelliğidir. Diğer geometrilerin aksine, SubD -subdivision- hızlı ve etkili düzenleme ve serbest formlu -freeform- modelleme hassasiyetini birleştirmektedir.

Hassas, organik modelleme artık daha kolay. Karmaşık, free-form geometriler oluşturmak için tutun, çekiştirin ve gerçek zamanlı subdivision modellemeyle hızlanın. SubD nesneler yüksek hassasiyette ve doğrudan üretilebilir katı modellere dönüştürülebilecek şekilde oluşturulmaktadır. Aynı zamanda tarama veya mesh verilerini SubD nesnelerine ve hatta NURBS nesnelerine dönüştürebilirsiniz.

Tagged : / / /