Grasshopper | C# ile Kodlama Temelleri

Grasshopper için C# ile Kodlama Temelleri ilk sürümü yayınlandı. McNeel tarafından yayınlanan bu içeriğin amacı, Grasshopper ile kodlama konusunda uzman olan tasarımcıların, C# dilini kullanarak kendi kodlarını yazmaları konusunda bilgi seviyelerini artırmaktır.

Bu kitapçık içeriğindeki anlatım, programlama konusunda herhangi bir bilgi seviyesi olmadan da anlaşılabilecek şekilde düzenlenmiştir. Kitapçık, Grasshopper içindeki C# bileşeninin tanımı, C# programalama temellerine genel bir bakış ve RhinoCommon geometrisine yönelik detaylı bir değerlendirmeden oluşmaktadır. Ayrıca kitapçık içerisinde Grasshopper içerisinde C# kullanımıyla oluşturulan algoritmalardan örnekler de bulacaksınız.

Original Post by http://blog.rhino3d.com/

Dokümanı indirmek için tıklayınız…

Tagged : / /